Odoo V16.0 accounting

Odoo V16.0 accounting

Odoo is een alles-in-1 oplossing waarvan binnenkort een nieuwe versie lanceert. Deze nieuwe versie zit zoals elk jaar weer vol verbeteringen en nieuwe features voor meer inzicht in alles wat er in je organisatie gebeurt.

Lees meer over de accounting module en met name de rapportages en dashboards die standaard in Odoo zitten. Omdat de Odoo V16.0 nog niet officieel vrijgegeven is kan het zijn dat niet al het onderstaande in de officiële release zit.

Dashboard in Odoo

Odoo heeft een nieuw dashboard waarin je direct zicht hebt op alles wat speelt binnen de deelgebieden. Links zie je de verschillende gebieden van de organisatie zoals Finance, CRM, Marketing, Sales en HRM. Het mooie van deze dashboards is dat de informatie realtime is, er hoeft dus niets gesynchroniseerd of geëxporteerd te worden. Daarnaast kun je direct naar de bronnen toe, zoals een verkooporder of factuur. Met deze dashboards heb je dus alles wat je van een BI-tool mag verwachten.Odoo spreadsheets

Regelmatig krijgen we de vraag of Odoo exporteert of koppelt met Excel. Vanaf Odoo V14.0 is het mogelijk gebruik te maken van spreadsheets in Odoo zelf. Je kunt de informatie binnen Odoo op een spreadsheet plaatsen, welke realtime wordt bijgewerkt. Vervolgens kun je in de spreadsheet verder rekenen, gegevens toevoegen en grafieken maken. Vanaf Odoo V16.0 is het zelfs mogelijk spreadsheets aan je dashboard toe te voegen. Je krijgt dan je eigen BI-rapportage met de informatie die voor jou belangrijk is.Standaard accounting rapportages

Zoals gebruikelijk zijn een groot aantal standaard rapportages in Odoo beschikbaar. Denk maar eens aan de winst en verliesrekening, balans, cashflow, btw, ICP en ga zo maar door. Deze rapportages voldoen uitstekend, echter zijn situaties denkbaar dat er behoefte is aan een aangepaste of aanvullende rapportage. Vanaf Odoo V16.0 zijn er nog meer mogelijkheden om deze rapportages aan te passen naar behoefte.Betalingskorting bij vroege betalers

In deze tijd is het zaak om je klanten zo vroeg mogelijk te laten betalen. Maar voor dit goede gedrag wil je de klant wel graag belonen. Veel bedrijven bieden hun klanten dan ook een korting als ze binnen 7 dagen betalen. Vanaf Odoo V16.0 zit er in Odoo de mogelijkheid een betalingskorting toe te passen als de klant vroeg betaalt.


Rapportages in een multi company omgeving met meerdere valuta

Odoo heeft de mogelijkheid om in een rapportage over meerdere bedrijven (met verschillende valuta) verschillende getallen naast elkaar te zetten. Omdat het lastig is deze juist te interpreteren, heeft Odoo V16.0 nu de mogelijkheid de verschillende valuta om te rekenen met de huidige koers. Hieronder zie je hoe Odoo V16.0 hier mee om gaat in vergelijking met Odoo V15.0.


Maandelijkse leveranciersfacturen

Je herkent wellicht dat je elke maand dezelfde facturen invoert voor bijvoorbeeld de huur en verzekeringen. Odoo V16.0 heeft de mogelijkheid deze als herhalende facturen in te voeren. Je voert hem dus 1 keer in en Odoo herhaalt dit voor elke maand en indien gewenst tot een bepaalde einddatum.

Afletteren van de bankafschriften

We letteren bankafschriften af zodat we aan de facturen zien of deze al betaald zijn of niet. Als je veel items heb, kan het een lange lijst zijn. Vanaf Odoo V16.0 is hier een nieuwe tool voor gekomen die het afletteren een stuk overzichtelijker maakt en daarnaast gebeurt er nog meer automatisch.

Kredietlimiet

Vanaf de eerdere Odoo versies kennen we de mogelijkheid om een waarschuwing aan een klant te koppelen. Zoals: “Let op het openstaande saldo dat het niet te hoog wordt”. Vanaf Odoo 16.0 kunnen we een kredietlimiet op een klant instellen.


Wat komen we tegen bij een Quickscan