Open standaarden steeds breder gedragen bij overheid en softwareleveranciers

De behoefte aan kennis en instrumenten om dat op een effectieve wijze te kunnen doen, neemt steeds meer toe.

Dat meldt minister Van der Hoeven (Economische Zaken) in de voortgangsrapportage Nederland Open in Verbinding (NOiV). In de zorg en het onderwijs zijn volgens de minister enkele succesvolle resultaten geboekt. Desondanks beschikken zij nog niet over een breed bestuurlijk draagvlak voor open standaarden. Het jaar 2010 wordt volgens de minister belangrijk om voldoende kritische massa te ontwikkelen in het gebruik van open standaarden en open source software. Om dit kracht bij te zetten, geeft het kabinet ook voor 2010 een extra financiële impuls aan de realisatie van het beleid. Het oorspronkelijke budget van € 1,35 miljoen wordt verdubbeld tot € 2,7 miljoen

Het hele artikel is te lezen op de site van de Rijksoverheid

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2010/07/05/open-standaarden-steeds-breder-gedragen-bij-overheid-en-softwareleveranciersOpen standaarden versus vendor lock-in