XAF bestanden uit OpenERP

In samenwerking met de belastingdienst hebben we een nieuwe module ontwikkeld die het mogelijk maakt om XAF (XML Auditfile Financieel) bestanden te genereren vanuit OpenERP.

Vanuit dit bestand kan de belastingdienst financiële gegevens uit de administratie inlezen en verwerken. Daarnaast is het XAF bestand handig voor de accountant. De accountant kan, als intermediair naar de belastingdienst, snel de administratie (op afstand) controleren en hierover adviseren.

Mocht u meer informatie willen over XAF bestanden genereren vanuit OpenERP, neem dan contact met ons op.


SEPA invoering 2014